سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 6
چهارشنبه 25 مهر ماه 1397
6
مهر 25 چهارشنبه 54.225.26.44
نسخه 97.06.04
 
 

دانشجویان گرامی با توجه به احتمال ایجاد اخلال درسیستم بانکی در زمانهای پرتردد سعی نمایید جهت ثبت نام و پرداخت شهریه در پایان ساعات اداری و اوایل شب اقدام نمایید

نکات مهم:
  1. دانشجویان گرامی ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-97 مطابق با بخشنامه سازمان مرکزی از97/06/10لغایت97/6/21 می باشد و دانشجوانی که خارج از تقویم مراجعه نمایند طبق ضوابط برخورد خواهد شد.
  2. پذیرفته شدگان جدید(سال 97) جهت ثبت نام و قبل از حضور در دانشگاه ابتدا وارد بخش «ثبت نام دانشجویان جدیدالورود» در همین صفحه شده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک لازم را بارگزاری نمایید.
  3. کلیه دانشجویان در همه مقاطع جهت اطلاع از لیست دروس جبرانی و مشاوره تحصیلی به مدیرگروه مربوطه مراجعه نمایند (عواقب عدم ارتباط مستمر با مدیرگروه بر عهده خود دانشجو می باشد)

دانشجویان گرامی با توجه به احتمال ایجاد اخلال درسیستم بانکی در زمانهای پرتردد سعی نمایید جهت ثبت نام و پرداخت شهریه در پایان ساعات اداری و اوایل شب اقدام نمایید

نکات مهم:
  1. دانشجویان گرامی ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-97 مطابق با بخشنامه سازمان مرکزی از97/06/10لغایت97/6/21 می باشد و دانشجوانی که خارج از تقویم مراجعه نمایند طبق ضوابط برخورد خواهد شد.
  2. پذیرفته شدگان جدید(سال 97) جهت ثبت نام و قبل از حضور در دانشگاه ابتدا وارد بخش «ثبت نام دانشجویان جدیدالورود» در همین صفحه شده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک لازم را بارگزاری نمایید.
  3. کلیه دانشجویان در همه مقاطع جهت اطلاع از لیست دروس جبرانی و مشاوره تحصیلی به مدیرگروه مربوطه مراجعه نمایند (عواقب عدم ارتباط مستمر با مدیرگروه بر عهده خود دانشجو می باشد)

دانشجویان گرامی به موارد ذیل توجه نمایید

نکات مهم:
  1. ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-97 مطابق با بخشنامه سازمان مرکزی از97/06/10لغایت97/6/21 می باشد
  2. مسئولیت انتخاب دروس از نظر رعایت پیشنیاز، تداخل کلاسی، تداخل ساعت امتحان،تعداد واحدو موارد آموزشی بر عهد خود دانشجو می باشد.
  3. تمامی دانشجویان در همه مقاطع جهت اطلاع از لیست دروس جبرانی و مشاوره تحصیلی به مدیرگروه و کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نمایند (عواقب عدم ارتباط مستمر با مدیرگروه بر عهده خود دانشجو می باشد)
  4. قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی: ارائه مدک زبان جهت آزمون جامع الزامی می باشد.
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!